Spring naar inhoud
Dit plan wordt niet uitgevoerd

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan wordt niet uitgevoerd omdat het plan te weinig stemmen kreeg tijdens de stemronde.

Vrouwen van Mariahoeve in hun kracht

Door: Destiny Offermans
4 december 2021

Empowerment programma voor vrouwen in Mariahoeve die als doel heeft het verstrekken van hun zelfredzaamheid en die van hun gezin.

Samen met ,Life coaches, Nederlandse docente en andere organisaties die zich bezig houden met het versterken van vrouwen een project organiseren in  Mariahoeve voor  vrouwen die willen werken aan hun zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid.

De onderdelen van de programma zijn:
Mindset workshops voor het oplossen mentale blokkades die niet psych achtergrond heeft. Want soms is het nodig om eerst blokkades te verhelpen voordat je door kan groeien naar de volgende level.
  1. Het opstellen van een persoonlijk plan waar de deelneemster aan wil werken en wat daarvoor nodig en het in kaart brengen van eventuele andere omstandigheden die van invloed kan zijn op hun eigen ontwikkeling.
  2. Workshops het gebeid van hoe je zelf presenteert en hoe je voorbereid op een sollicitatiegesprek. Daarnaast ook workshops hoe je een sollicitatiebrief schrijft
  3. Wanneer er vrouwen zijn die willen ondernemen zullen we ze helpen met het opstellen van een ondernemersplan en begroting . Verder ze helpen om zich voor te bereiden op de ondernemerschap en de juiste weg te bewandelen.
  4.  De vrouwen die nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt zullen we stimuleren om een vorm van vrijwilligerswerk te doen in de wijk.
  5. Voor de dames die een taalachterstand hebben gaan we hierbij door het verzorgen van taalles of ze in contact brengen met organisatie die het aanbieden.
  6.  Workshops om ze financieel assertief te maken en dat ze leren wat hun rechten en plichten zijn.
  7. De vrouwen die naar school willen zullen we helpen met het doen van aanvraag bij fondsen die scholing voor vrouwelijk mogelijk maakt.
  8.  Ontspanningsactiviteiten naar de behoefte van de vrouwen.
 Het programma is met name voor vrouwen die een uitkering hebben en graag willen werken aan financiële onafhankelijkheid.

Meer vrouwen die mee gaan participeren op de arbeidsmarkt of in hun wijk. Wat een verbetering kan betekent in hun zelfredzaamheid en van hun gezinnen. Wat weer te goede zal komen van de sociale cohesie in de wijk.
Want zo helpen we ook de kinderen.


Argumenten

Argumenten voor

Geen reacties geplaatst

Argumenten tegen

Geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren