Spring naar inhoud
Dit plan wordt niet uitgevoerd

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan wordt niet uitgevoerd omdat het plan te weinig stemmen kreeg tijdens de stemronde.

Fietsmaatjes in Mariahoeve

Door: Wijkagenten Mariahoeve
26 november 2021

Met het project Fietsmaatjes ervaren alle deelnemers gezelligheid, sociale contacten en welzijn. Samen werken aan gezondheid!

Dit plan is geplaatst namens de wijkagenten in Mariahoeve.
 
 Wij komen in onze functie als wijkagent Mariahoeve veel hulpbehoevende mensen tegen die te maken hebben met armoede, uitzichtloosheid, vereenzaming, werkloosheid/gemis aan goeie dagbesteding, psychische problemen etc.

Wij merken, mede door Corona, een duidelijke toename van problemen.
Onlangs, in november 2021, heeft ook de GGZ alarm geslagen:
 
 
Wat ons betreft moeten we dus gaan omdenken en aan de voorkant zaken anders gaan invullen voor het welzijn van mensen! 
Wij zijn als wijkagenten al langere tijd van mening dat stadsdeel Haagse Hout, en dus ook de wijk Mariahoeve, gebaat zou zijn bij “maatjes projecten”. 
Het is al lang bewezen dat bewegen, buiten zijn en het hebben van sociale contacten goed is voor het welzijn van mensen.

 Zo kwamen wij bij het project Fietsmaatjes!
 
Bij dit project fietsen vrijwilligers met “gasten” die vanwege allerlei redenen niet zelfstandig kunnen of willen fietsen. Dit vindt plaats door middel van multifunctionele instelbare en aanpasbare elektrische ondersteunde duo fietsen. 
Vanuit Mariahoeve liggen er prachtige gebieden binnen fietsafstand. 
Het fietsen kan gelukkig doorgaan tijdens de Coronapandemie omdat er een doorzichtig scherm geplaatst kan worden tussen beide zittingen!
 
Al in december 2019 is ook onze Koning, tevens bewoner in ons werkgebied, betrokken geraakt bij dit project.
Wij denken dat Gemeente Den Haag er heel goed aan zou doen om dit project te omarmen en ook naar Den Haag te halen.
 
Door te investeren in dit project helpt de Gemeente Den Haag daadwerkelijk mensen, worden zorginstanties ontlast, verminderen wachtlijsten en wordt er uiteindelijk ook veel geld bespaard! 


Argumenten

Argumenten voor

Gisela en Yvette Daniels | 27 november 2021 10:00

Dit zou ook in samenwerking met Verpleeghuis Mariahoeve wellicht kunnen. Wij beschikken ook over duofietsen en onze bewoners gaan er ook graag met de fiets op uit.Chantal Linnemann | 6 december 2021 11:37

Wellicht kunnen jongeren uit de wijk hier ook bij betrokken worden. Leuk planArgumenten tegen

Geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren