Spring naar inhoud
Dit plan wordt uitgevoerd

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan wordt uitgevoerd.

Dementievriendelijke wijk

Door: Gisela en Yvette Daniels
23 november 2021

Een dementievriendelijke samenleving In de wijk Mariahoeve in samenwerking met verpleeghuis Mariahoeve en het winkelcentrum.

Wij zijn Gisela en Yvette, coördinatoren informele zorg van verpleeghuis Mariahoeve. In de wijk Mariahoeve wonen veel ouderen. Ouderdom gaat vaak gepaard met een vorm van dementie. Naast verpleeghuizen, wonen ook nog veel mensen zelfstandig thuis met hulp. Winkelcentrum het Kleine Loo is een centrale plek in de wijk waar veel mensen hun boodschappen doen of een kopje koffie gaan drinken. Ook bewoners van de verpleeghuizen komen vaak in het winkelcentrum
Het winkelcentrum is onoverzichtelijk, de weg ernaar toe is onveilig en winkeliers zijn niet altijd op de hoogte hoe om te gaan met mensen met dementie. 
Wij pleiten voor een dementievriendelijke samenleving, waarbij er begrip is voor mensen met dementie en de ziekte (h)erkent wordt. 
Verpleeghuis Mariahoeve is gespecialiseerd in jonge mensen met dementie. Een doelgroep die ook bijv. graag nog iets wil betekenen in de samenleving dmv vrijwilligerswerk in winkels. 
De weg naar het winkelcentrum is niet veilig, waarbij er gekeken dient te worden naar veilige oversteekplekken met langere tijd om over te steken. Voetstappen of vergeet-mij-nietjes vanaf het winkelcentrum naar de verpleeghuizen, zodat bewoners langer zelfstandig zijn. Duidelijke bewegwijzering binnen in het winkelcentrum. 
Winkeliers herkennen mensen met dementie en weten hoe hier mee om te gaan. 
Bankjes tussen het verpleeghuis en het winkelcentrum, zodat bewoners kunnen uitrusten indien nodig. 

Dit plan wordt uitgevoerd in overleg met de gemeente en winkelcentrum het Kleine Loo, maar medewerkers van Mariahoeve willen hierbij ook meedenken of uitleg gevenArgumenten

Argumenten voor

Ruud Tavecchio | 23 november 2021 11:27

er goede argumenten zijn om dit te laten gebeuren.Berdien Penning | 23 november 2021 12:15

Ik ben voor, omdat het voor mijn man ( Alzheimerpatiënt en bewoner van verpleeghuis Mariahoeve) fijn is om onderweg naar het winkelcentrum op een bankje te kunnen zitten. Hij kan dan uitrusten, omdat hij dat eind niet zonder rustpauze zelf kan lopen. Hij geniet er van om ook eens buiten het verpleeghuis te kunnen wandelen en een kopje koffie te drinken in het winkelcentrum.Mathy van der Drift | 23 november 2021 18:26

Ik ben voor omdat het voor de bewoners van het verpleeghuis een goed plan is, waardoor de zelfstandigheid wordt bevorderd. Een bankje onderweg zorgt voor een veilig rustpunt. Ook zouden de stoepen wat veiliger kunnen, zonder gaten en hobbels, wat valgevaar voorkomt.LHM de Bruijn | 23 november 2021 21:36

Ik aan mijn partner merkte hoe fijn zij het vond om samen naar het winkelcentrum en het parkje erachter te wandelen. Soms was dat moeilijk omdat er een drukkecweg moet worden overgestoken.yvonne vd Zwan | 23 november 2021 22:17

Hoe meer (h)erkenning voor mensen met dementie en het omgaan hiermee in de maatschappij komt, hoe beter.Anneke Boer-Slijfer | 25 november 2021 14:59

Het is belangrijk dat de buurt rondom het winkelcentrum veilig wordt voor alle bezoekers. Zeker ook voor de vele ouderen die in Mariahoeve wonen. Het fietspad direct naast het winkelcentrum geeft vaak gevaarlijke situaties, omdat de stoep daar niet breed genoeg is. Dus vooral de verkeersveiligheid verdient de aandacht, vooral de route vanaf verpleeghuizen naar het winkelcentrum.Martha san juan | 26 november 2021 12:09

Ik ben voor omdat dementie zal toenemen ook in thuiszorg en de wijk kan dementie vriendelijkeheid vergroten om eigen regie en zelfstandigheid bij actieve leven stimulerenMenno Tollenaar | 29 november 2021 15:48

Dit heeft alleen maar toegevoegde waarde voor de hele wijk. goed plan.Marjo van den Boom 61 | 5 december 2021 17:21

Het niet alleen voor dementerende mensen heel moeilijk is om naar het winkelcentrum te lopen maar voor iedereen. Mensen fietsen in twee richtingen, scootmobielen staan stil op het fietspad. Mensen kunnen niet op het trottoir lopen omdathet vol fietsen staat. Daarom gaan ze lopen op het fietspad. Er staan reclameborden op de stoep van de kleine winkeltjes buiten. Etc etc. Het is daar zo druk dat je door de bomen het bos niet ziet. Kan me voorstellen dat dit voor dementerende mensen verwarrend isdiana ketting | 8 december 2021 18:11

Er in de zwedenburg is er een dagopvang die ook gebruik maakt van het winkelcentrum. Ik zie ze vaak lopen en de mensen vinden het leukArgumenten tegen

Geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren